100 éves a Lions Clubok Nemzetközi Szövetsége – Lions Clubs International Celebrates 100 Years of Service

100 éves a Lions Clubok Nemzetközi Szövetsége
Bélyeg megjelenés 2017. április 03.

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Lions Clubok Nemzetközi Szövetsége alapításának 100. évfordulóját. A bélyegkisív Kara György grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült 50 000 példányban. Az újdonság április 3-tól kapható.

A Lions Clubok Nemzetközi Szövetségét, a Lions Clubs Internationalt az akkor 38 éves Chicago-i üzletember, Melvin Jones alapította 1917-ben azzal az elhatározással, hogy a helyi üzleti klub alaptevékenységein túl jószolgálati munkát is végezzen a közösségért és az egész világért. A kezdeményezést Melvin Jones csoportja, a Chicago-i Üzleti Klub elfogadta. Hasonló csoportokkal felvéve a kapcsolatot, még ebben az évben megalakult az Amerikai Egyesült Államokban a Lions Clubok Szövetsége, ami 1920-ban vált nemzetközivé az első hasonló kanadai klub létrejöttével.
Az alapítás óta eltelt száz évben az elvégzett jószolgálati munka és a kapcsolódó nemes eszme azt eredményezte, hogy a Lions mozgalom napjainkban már 206 országban 46 000 klubbal, mintegy 1,4 millió taggal tevékenykedik, és így a világ legnagyobb klub alapon szerveződő jószolgálati szervezete. A lionok jelszava we serve, azaz: szolgálunk.

Alapításának 100. évében a Szövetség segítő tevékenysége négy cél köré szerveződik: az első a fiatalok támogatása és bevonása a Lions projektekbe, azaz a jószolgálati munka fiatalok közötti népszerűsítése a Leo klubokban, amivel a lionok akcióiban működnek közre. A második a látás megőrzéséért folytatott küzdelem, amely magában foglalja a vakok és gyengénlátók támogatását is. A harmadik az éhezés elleni küzdelem, ami az egészséges élelmiszerekhez való hozzájutás fejlesztését is jelenti. A negyedik a környezetvédelem és az egészségesebb, élhetőbb környezet megteremtése minden közösség számára.
A Lions Clubok Nemzetközi Szövetségének alapítványa, a Lions Clubs International Foundation (LCIF) a Financial Times amerikai napilap 2007-es kutatása szerint 34 nemzetközi jószolgálati szervezetből a világ legjobb nem állami (civil) szervezete megtisztelő címét nyerte el. A kitüntető címet többek között azzal érdemelte ki az LCIF, hogy a jószolgálatra összegyűjtött adományok teljes összegét, azaz az adományok 100%-át juttatja el a rászorulókhoz.
Magyarországon jelenleg 40 klubban közel 900 tag dolgozik a közösségért és szolgálatuk kiterjed a segítségnyújtás minden területére. A 100 éves nemzetközi szervezet centenáriumi jelszava: „Ahol a szükség, ott a Lions segítség”.

Forrás:Filatelia >>

Lions Clubs International Celebrates 100 Years of Service

Magyar Posta is issuing a commemorative stamp to welcome the 100th anniversary of the foundation of the Lions Clubs International. The miniature sheet of postage stamps has been produced in 50,000 copies by ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. based on the artwork created by graphic artist György Kara.

Lions Clubs International was founded in 1917 by the then 38-year-old Chicago businessman Melvin Jones with the determination to carry out – in addition to the basic activities of the local business club – goodwill work for the community and for the whole world. The initiative was accepted by Melvin Jones’ group, the Business Club of Chicago. Having established contact with similar groups, the Association of Lions Clubs was founded in the United States in the same year. It became international in 1920 with the foundation of the first similar Canadian club.
In the one hundred years since its foundation, as a result of the goodwill work carried out and the related noble idea, the Lions movement today is active in 206 countries with 46,000 clubs and with approximately 1.4 million members, hence is the world’s largest goodwill organisation organized as a club. Lions’ motto is ‘We serve’.

In the 100th year of its foundation, the Association’s support activities are organised around four objectives: the first is to provide support to young people and involve them in the Lions projects, that is, the promotion of the goodwill work among the youth in the Leo clubs, whereby they get involved in the Lions’ actions. The second objective is the struggle for the preservation of eyesight which includes support for both the blind and the visually impaired. The third objective is fight against starvation, which means the development of access to healthy food as well. The fourth objective is the protection of the environment and creating a healthier, more livable environment for all communities.

According to a research carried out in 2007 by the Financial Times, an American daily newspaper, from among 34 international goodwill non-governmental organisations the Lions Clubs International Foundation (LCIF) received the honorary title of the best NGO in the world. The reason the LCIF was awarded this honorary title is, among others, that it grants the total amount of the donations collected for the goodwill, i.e. 100%, to the needy.
Currently, in the 40 clubs located in Hungary approximately 900 members are working for the community, and their service covers all areas of support. The centennial motto of the 100-year-old international organisation is: ‘Where people are in need, the Lions are there to help’.

Source: Philatelia >>