2018 új magyar postabélyeg jelent meg – 150 éves a magyar államvasutak – 2018 The New Hungarian Postage stamp showing the – 150 years of Hungarian state railways

2018 új magyar postabélyeg jelent meg
150 éves a magyar államvasutak

A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti a Magyar Államvasutak (MÁV Zrt.) megalapításának 150. évfordulóját. A blokk Kara György grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában készült 70 000 darab, fekete sorszámos perforált, és 2000 darab, piros sorszámos vágott példányban. Az újdonság július 6-től kapható.

150 éves a magyar államvasutak bélyeg blokk

Történelmi léptékkel nézve másfél évszázad rövid időtáv, de egy vállalat életében ez kifejezetten hosszúnak számít. A vasút ma a mindennapi élet részét képezi, a sínek behálózzák hazánkat és nagyon sok közeli és távoli országba is elvezetnek. A vasúttársaság szerelvényei sem csupán Magyarországon járnak, hanem a környező országokba is eljutnak. Nehéz elképzelni, hogy valamikor létezett ország sínek és MÁV nélkül.

A magyar kormány 1868. július 1-jén felvásárolta a csődbe ment Pest–Salgótarján vonalat kezelő Magyar Északi Vasutat. A Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium 1869-ben elrendelte, hogy az államkincstár kezelésébe vett vasút és a később megnyíló vonalak neve együtt Magyar Királyi Államvasutak legyen – ezzel alakult meg a mai MÁV jogelődje. Ettől az évtől kezdve az állami szerepvállalás erősödött, a nehéz anyagi helyzetbe kerülő magánvasutakat az állam kisegítette vagy kivásárolta. Vonalaikat és járműveiket a Magyar Királyi Államvasutak átvette, ezzel indult fejlődésnek a hálózat. Az a hálózat, amivel a szerelvények, a személyzet, a kiszolgáló épületek és a folyamatos innováció egységet alkotott, mindez pedig összeforrott országunk utolsó százötven évével, melyek gyakran hoztak magukkal a vasutat is érintő gyökeres változásokat és erőteljes megmérettetéseket.

Ma Magyarország jelentős pályaudvarainak túlnyomó többsége a MÁV kezelésében van, és a hazai vasúti infrastruktúra legnagyobb üzemeltetőjeként a társaság kezeli a legtöbb magyarországi vasútállomást is. Folyamatosan meg kell felelnie a személyszállítás és az árufuvarozás változásainak, és az ebből következő versenyképességi kihívásoknak a fenntartható mobilitás megteremtésével.

A bélyegblokk fő grafikai elemei egy korai mozdonyt és két modern vasúti járművet ábrázolnak. A bélyegblokk mindkét címletén a társaság modern FLIRT motorvonat-sorozatának egy-egy szerelvénye látható, amelyek 2007 áprilisától piros árnyalatú, 2014 októberétől pedig hagyományos kék árnyalatú festéssel kerültek forgalomba. A blokk felső részén a Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) 500., 1893. május 31-én átadott, 2535 pályaszámú, IIIe. osztályú gőzmozdonya tekinthető meg.


150 éves a magyar államvasutak elsőnapi boríték és bélyeg blokk

Az elsőnapi boríték a budapesti Keleti pályaudvar csarnokbelső részletét ábrázolja, az alkalmi bélyegző grafikáját a MÁV jubileumi logója díszíti.

Forrás: philatelia.hu

2018 The New Hungarian Postage stamp showing the
150 years of Hungarian state railways

Hungari Post is marking the 150th anniversary of the foundation of the Hungarian State Railways (MÁV Zrt.) by issuing a special souvenir sheet. Seventy thousand black-numbered perforated and two thousand red-numbered imperforated copies of the souvenir sheet designed by the graphic artist György Kara were produced by ANY Security Printing Company..

150 years of Hungarian state railways stamp block

One hundred and fifty years is a short span in terms of the course of history but it is a decidedly long period in the life of a company. Nowadays, the railway is part of ordinary life, and tracks criss-cross the whole country and also link places in countries far and near. The trains of the national railway company travel not only in Hungary but to neighbouring countries as well. It is hard to imagine that there was a time when there were no state railway tracks in the country.

On 1 July 1868 the Hungarian government purchased the Hungarian Northern Railway operating the Pest–Salgótarján line, which had gone bankrupt. In 1869 the Ministry of Public Works and Transport ordered that the Hungarian Royal Railways should be the name of this railway administered by the State Treasury and other railway lines to be opened in the future. This was the predecessor of today’s company MÁV. From then on, the role of the state strengthened, and private railways that got into financial difficulties were helped or purchased by the state. Their lines and rolling stock were taken over by the Hungarian Royal Railways and a network began to develop. This network – a unity of railway vehicles, the staff, the service buildings and continuous innovation – has become an inseparable part of the country over the last one hundred and fifty years, which have often brought radical changes and difficult challenges also affecting the railway.

Today the vast majority of the main stations in Hungary are operated by MÁV and the company, as the country’s largest railway infrastructure manager, also operates the most stations and halts.

The company must constantly respond to the changes in passenger and freight transport and the consequent challenges of competitiveness by creating sustainable mobility.

The main elements of the design of the souvenir sheet are an early locomotive and two modern trains. The two stamps of the souvenir sheet both show a train from the company’s modern FLIRT multiple unit series, one in the red livery introduced in April 2007 and the other in the traditional blue design, which entered service in October 2014. In the top of the frame there is the 500 class IIIe steam locomotive number 2535 made by the Hungarian Royal State Iron, Steel and Machine Works (MÁVAG), which came into service on 31 May 1893.

The first day cover shows the interior roof span of the Eastern Railway Station in Budapest, and the design of the special postmark uses MÁV’s jubilee logo.

Source: philatelia.hu