2018 új magyar postabélyeg jelent meg – 200 éve született Semmelweis Ignác – 2018 The New Hungarian Postage stamp showing the – Ignác Semmelweis was born 200 years ago

2018 új magyar postabélyeg jelent meg
200 éve született Semmelweis Ignác

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kiadásával köszönti Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóját. A bélyeg 200 000 példányban, ifj. Szunyoghy András grafikusművész tervei szerint, az ANY Biztonsági Nyomdában készült. A bélyeg 2018. június 30-án jelenik meg.

Semmelweis Ignác bélyeg

Semmelweis Ignác (1818–1865) szülész és nőgyógyász, egyetemi tanár, a magyar orvostudomány egyik legismertebb alakja, az „anyák megmentője”.

Budán született, az egyetemet Pesten és Bécsben végezte, orvosdoktori, majd sebész- és szülészmesteri oklevelet Bécsben szerzett. Pályája kezdetén is itt dolgozott, végezte klinikai és kórbonctani megfigyeléseit, hogy 29 évesen ne csak felfedezze a gyermekágyi láz okát, de a betegség megelőzését is kidolgozza.

Semmelweis tudományosan megvizsgálta a betegség okára vonatkozó valamennyi korabeli elképzelést és magyarázatot, de elfogadhatót nem talált közöttük. Ezért éjjel-nappal boncolt és megszállottan elemezte visszamenőleg is az általa összegyűjtött statisztikai adatokat. Semmelweisnek feltűnt, hogy az otthon vagy a bábaképző intézetek kórtermeiben szülő nők közül sokkal kevesebben halnak meg, mint az orvosképző egyetemi klinikákon. Amikor egy kollégája boncolás közben megsértette a kezét és nem sokkal később elhunyt, és akinek bonctani jegyzőkönyve szinte megegyezett a gyermekágyban elhalt anyákéval, rádöbbent, hogy vérmérgezés a kutatott betegség oka. Ráadásul a mérgezést a vizsgáló orvosok a nem megfelelő kéz higiéné miatt okozzák akkor, amikor a boncolás után a szülő nőket megvizsgálják. Nem csak a vérmérgezés felismerése volt nagy teljesítmény, hanem annak megértése, hogy a boncnok kezén ott van a fertőző anyag, a vérpályába jutáshoz csak seb kell, ami pedig minden szülő nőnél megtalálható.

Ő vette észre elsőként, hogy gyermekágyi láz fertőzés következménye és a fertőzést ebben az esetben az orvosok terjesztették. Ezért a hozzá beosztott orvosoknak azt javasolta, majd arra kényszerítette őket, hogy mielőtt a beteghez érnének, klórmeszes vízzel mossanak kezet, s ezután szinte megszűnt a gyermekágyi láz.

Hiába ért el a klinikán látványos eredményeket – a halálozás kevesebb, mint tizedére esett – felismeréseivel és intézkedéseivel heves vitákat váltott ki, súlyos konfliktusokat okozott. 1850-ben hazatért, és a pesti Rókus-kórházban vállalt fizetés nélküli főorvosi állást, ahol munkásságával 1 százalék alá szorította le a kórházban a gyermekágyi láz következtében elhunyt anyák arányát, amely korábban nem ritkán 25-30% is volt. 1855-ben a pesti egyetemen a szülészet professzora lett. Megrendült idegállapota miatt 1865 nyarán elmebaj tüneteivel egy bécsi elmegyógyintézetbe szállították, ahol tisztázatlan körülmények között hamarosan meghalt. Kórbonctani jegyzőkönyvét 1977-ben hozták nyilvánosságra.

Semmelweis Ignác elsőnapi boríték

Tanítása feledésbe merült, csak Louis Pasteur és Joseph Lister fellépése után kezdték felismerni, hogy a sterilizálás elveit már Semmelweis hirdette és gyakorolta. Az elismerést csak az utókortól kapta meg – a Budapesti Orvostudományi Egyetem 1969-ben vette fel egykori tanárának, Semmelweis Ignácnak a nevét. Gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseinek 1847 és 1861 között nyomtatott formában megjelent dokumentumait 2013-ban az UNESCO örökre felvette a “világemlékezet könyvébe”.

Forrás: philatelia.hu

2018 The New Hungarian Postage stamp showing the
Ignác Semmelweis was born 200 years ago

Hungarian Post is commemorating the bicentenary of the birth of Ignác Semmelweis by issuing a special stamp. Two hundred thousand copies of the stamp designed by the graphic artist András Szunyoghy Jr were produced by ANY Security Printing Company. The new stamp will go on sale from 30 June 2018.

Ignác Semmelweis stamp

Ignác Semmelweis (1818–1865), obstetrician and gynaecologist, professor and one of the best known figures of Hungarian medicine, is often referred to as the “saviour of mothers”.

Born in Buda, he attended university in Pest and Vienna, graduating as a medical doctor and then qualifying in surgery and obstetrics in Vienna. He began his career there, making clinical and pathological observations which led him, at the age of 29, to discover not only the cause of puerperal fever and but also the method to prevent it.

Semmelweis had systematically studied all the contemporary ideas and explanations of the cause of the disease, but found none of them satisfying. He worked around the clock dissecting and devotedly analyzing the statistics he had collected. He noticed that the mortality rate of births at home and in the midwives’ wards was considerably lower than that at the university clinics training doctors. The death of a colleague who had his hand wounded during an autopsy and whose own autopsy report was almost identical to mothers who had died of childbed fever made him realise that the cause of the disease lay in blood infection. Moreover, he saw that the infection was caused by the doctors’ inadequate manual hygiene when they examined women after having performed an autopsy. His great achievement was not only recognising the infection but understanding that the infectious material was on the hands of the dissector, and all that was needed for it to enter the bloodstream was a wound, which can be found on all women giving birth.

He was the first to realise that infection caused puerperal fever and this infection was transmitted by doctors. So he proposed and then insisted that the doctors under him washed their hands with a solution of chlorinated lime before examining patients, and as a result puerperal fever all but disappeared.

Despite the impressive results at the clinic where mortality fell to a tenth of its previous level, his discovery and measures provoked heated debates and serious conflicts. In 1850 Semmelweis returned to Hungary and took on the position of unpaid head physician at the Saint Roch Hospital in Pest, where due to his endeavours the mortality rate of mothers from childbed fever dropped from between 25 and 30% to under 1%. In 1855 he became the professor of obstetrics at the university in Pest. Due to his declining mental health, he was placed in an insane asylum in Vienna in the summer of 1865, where he died soon after in unclear circumstances. His autopsy records were published in 1977.

Ignác Semmelweis first-day envelope stamp

His teaching was forgotten and it was only after the emergence of Louis Pasteur and Joseph Lister that it was realised that Semmelweis had advocated and practised the principles of sterilisation beforehand. His achievements were only recognised by posterity, the Budapest University of Medicine adopting the name of its former professor, Ignác Semmelweis, in 1969. A collection of printed materials on his discoveries on puerperal fever published between 1847 and 1861 was entered in UNESCO’s Memory of the World register in 2013.

Source: philatelia.hu