2018 Az új magyar postabélyeg jelent meg, a Magyar Múzeumok Kincsei – Treasures of hungarian museums

2018 Az új magyar postabélyeg jelent meg, a
Magyar Múzeumok Kincsei

Jósa András Múzeum, Nyíregyháza • Kékfestő Múzeum, Pápa

A Magyar Posta folytatja a hazánk múzeumi gyűjteményeit bemutató alkalmi bélyegsorozatát. Az aktuális címleteken a nyíregyházi Jósa András Múzeum és a pápai Kékfestő Múzeum érdekes és látványos kincsei közül válogattunk. A bélyegek négy címletet tartalmazó kisív formátumban jelennek meg. Az újdonságok Baticz Barnabás grafikusművész tervei szerint, a Pénzjegynyomdában készültek. A kiadványok 2018. június 1-jétől kaphatók.

Múzeumba járni különleges élmény. A kiállított művészeti alkotások, régészeti leletek és tárgyak megmutatják, milyen gazdagok is vagyunk: mennyi szép és jó, érdekes és nagyszerű dolog vár arra, hogy felfedezzük őket. Minden múzeumi tárgy egykor része volt elődeink életének, és jelenkorunk ezekből a tárgyakból is táplálkozik, ezért megérdemlik, hogy megismerjük őket.

Jósa András Múzeum,Nyíregyháza • Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye az 1868. december 1-jén életre hívott, megyei hatókörű városi múzeum. Az intézmény európai hírű régészeti gyűjteménnyel, országosan ismert honfoglalás kori leletanyaggal rendelkezik, bronz kincsleletei kiemelkedő fontosságúak nemzetközi viszonylatban is. A néprajzi, helytörténeti, képző- és iparművészeti, numizmatikai, irodalomtörténeti gyűjtemény, valamint a történeti dokumentumtár nem kevéssé becses. Tagintézménye a Sóstói Múzeumfalu és a Kállay Gyűjtemény. A bélyegen a múzeumalapító, egykori tiszti főorvos, Jósa András (1834–1918) Zahoray János festőművész által készített portréja, a múzeum homlokzata, a huszároknak emelt A magyar huszár bronz lovas szobra szerepel, valamint a múzeum legszebb kincsei közé tartozó, Rakamaz településen talált honfoglalás kori kaftánveret. Az elsőnapi borítékot Jósa András portréja, a múzeum homlokzata és a kaftánveret díszíti, az alkalmibélyegző-grafika alapjául szintén ez utóbbi szolgált.

Kékfestő Múzeum, Pápa Az alapító a szászországi Sorauból (ma: Zary, Lengyelország) bevándorolt Carl Friedrich Kluge volt, aki 1783-ban telepedett le Pápára. Műhelyük a 19. században már gyári méretű kékfestő üzemmé vált. 1962-ben nyilvánítottak múzeummá, mely közép-európai szinten is egyedülálló műemlék együttes. Kézi és gőzmeghajtású gépei ma is működőképesek. Az épületeken végighaladva a kékfestés munkafolyamatairól, technikatörténetéről kapunk részletes áttekintést, melyet a szárítópadláson található Bódy Irén iparművész életmű-kiállítása tovább színesít. A múzeum folyamatosan jelentkezik néprajzi, ipartörténeti témájú vagy kézműveseket, különböző textileket bemutató időszaki kiállításaival, múzeumpedagógiai foglalkozásaival. A bélyeggrafika a festőmedencéket tartalmazó küpa-szoba egy részletét és a Kluge család kézi mintafáit – köztük a címeres mintafát, a háttérben pedig textilmintákat ábrázol. Az elsőnapi borítékon a küpa-szoba, egy mintakönyvrészlet, mintafa, a múzeum homlokzata, Kluge Ferenc (1827-1871) és Kluge Károly (1853-1919) portréja, az alkalmi bélyegzőn pedig szintén egy mintafa tekinthető meg.

Forrás: philatelia.hu

2018 The New Hungarian Postage stamp showing the

Treasures of hungarian museums

Jósa András Museum, Nyíregyháza , Blue-Dyeing Museum, Pápa

Hungarian Post is continuing its special stamp series presenting the collections of museums in Hungary. The current stamps present a selection from the interesting and impressive treasures of the Jósa András Museum in Nyíregyháza and the Blue-Dyeing Museum in Pápa. The stamps appear in the format of a miniature sheet of four stamps. The new issues were designed by the graphic artist Barnabás Baticz and printed by the banknote printing company Pénzjegynyomda.

Jósa András Museum, Nyíregyháza This municipal museum serving the county was established on 1 December 1868 and is today Eastern Hungary’s oldest public educational and scientific institution. The institution boasts an archaeological collection of European repute and nationally recognised material from the age of the settlement of the Carpathian Basin by the Magyar tribes, while its bronze treasures are of international importance. The museum’s ethnographic, local history, fine and applied arts, numismatics and literary history collections and its historical archives are no less valuable. Its partner institutions are the Sóstó Museum Village and the Kállay Collection. The stamp depicts a portrait of the founder of the museum and one-time chief medical officer, András Jósa (1834–1918), by the painter János Zahoray, the museum’s facade, the bronze equestrian statue erected in honour of hussars called The Hungarian Hussar as well as one of the museum’s most beautiful treasures, a metal ornament for a kaftan excavated in the village of Rakamaz dating from the period of the Magyar settlement. The first day cover is illustrated by the portrait of András Jósa, the museum’s facade as well as the kaftan ornament. The last of these also served as the basis of the design for the special postmark.

Blue-Dyeing Museum, Pápa The founder of the museum was Carl Friedrich Kluge, who came from Sorau in Saxony (today Zary, Poland) and settled in Pápa in 1783. The workshop grew in the 19th century turning into a factory-scale blue-dyeing works. The buildings comprising the industrial monument, the only one of its kind in Central Europe, became a museum in 1962. Its machines driven by hand power and steam are still in working order today. Touring the buildings, visitors gain a detailed insight into the work processes and technological history of blue-dyeing, which is further enhanced by an exhibition of the life’s work of the applied artist Irén Bódy in the loft, originally used for drying. The museum continually arranges temporary exhibitions on ethnographic or industrial history topics, craftsmen and different textiles, and also offers educational activities. The design of the stamp shows a detail of the “Küpa Room” with dyeing tubs and hand-cut wood blocks, including one with the arms of the Kluge family. The background depicts textile patterns. The first day cover features a picture of the Küpa Room, a book of samples, a wood block, the museum’s facade as well as the portraits of Ferenc Kluge (1827-1871) and Károly Kluge (1853-1919). The special postmark also employs the pattern of a wood block.

Source: philatelia.hu