Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó

Bélyeg megjelenés
Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó!

A Magyar Posta alkalmi bélyegkisívet bocsát ki a Budapesten megrendezésre kerülő Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó tiszteletére.
A bélyegkisív Demján Szilárd tervezőgrafikus (Unger and Partners) tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült 20.000 példányban.
Az újdonság 2021. november 8-án kerül forgalomba.
A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó a visegrádi országok közös fenntartható fejlődéssel foglalkozó eseménye.
Célja, hogy felhívja a közönség, különösen a fiatalok figyelmét a kedvezőtlen környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatokra, illetve bemutassa, hogy ezek a negatív változások még visszafordíthatók.
A 2021. november 29. és december 5. között tartott esemény számos szakmai kiállítót mutat be a visegrádi országokból, akik technológiai fejlesztéseikkel, innovatív termékeikkel és szolgáltatásaikkal segíthetik elő a fenntarthatósági fordulatot.

A Planet Budapest 2021 négy tematikus eseménycsoport köré épül, melyek a
Fenntarthatóság Univerzuma – Világtalálkozó, a Fejlődés harmóniában a természettel – Fenntarthatósági Expó, a Te Bolygód – Közönségprogramok a fenntarthatóságról és a Jövő Hősei – Ifjúsági élményprogram.
A kisív bélyegképén Budapest egyik legismertebb középülete, a Magyar Országgyűlés és egyes intézményeinek székhelye, az Országház látható, amely Európa második és a világ harmadik legnagyobb parlamenti épülete.
A bélyegkisív, a boríték és a bélyegző grafikáján a rendezvény arculati elemei köszönnek vissza.

Forrás: Posta

Hungarian Stamps
Planet Budapest 2021 Sustainability Expo and Summit

Hungarian Post is issuing a special miniature sheet in honour of Planet Budapest 2021 Sustainability Expo and Summit to be held in Budapest. Twenty thousand copies of the miniature sheet designed by the graphic artist Szilárd Demján (Unger and Partners) were produced by ANY Security Printing Company.
The new issue will be released on 8 November 2021.
Planet Budapest 2021 Sustainability Expo and Summit is a joint event of the Visegrád countries dealing with ustainable development. Its aim is to draw the attention of the public, and in particular young people, to the adverse
environmental, social and economic processes and to show that these negative changes can still be reversed.
The event to be held between 29 November and 5 December 2021 will present many exhibitors from the Visegrád countries who can promote sustainable development through their technological developments, and innovative products and services. Planet Budapest 2021 is based on four thematic groups, which are the Universe of Sustainability – Summit, Nature Friendly Development – Sustainability Expo, Your Planet – Interactive Public Programmes about Sustainability, and Heroes of the Future – Youth Programme.
The stamp of the miniature sheet features one of Budapest’s best known public edifices, the seat of the Hungarian ational Assembly and some of its institutions, which is Europe’s second and the world’s third largest parliament building. The graphics of the miniature sheet, the first day cover and the postmark reflect elements of the event’s image.

Source: Post

PLANET BUDAPEST 2021

Ungarische Briefmarken
Planet Budapest 2021 Expo und Weltgipfel für Nachhaaltigkeit!

Die Ungarische Post bringt zu Ehren der in Budapest stattfindenden Veranstaltung Planet Budapest 2021 Expo und Weltgipfel für Nachhaltigkeit einen Sonderbriefmarken-Kleinbogen heraus. Der Sonderkleinbogen wurde anhand der Entwürfe des Grafik-Designers Szilárd Demján (Unger and Partners) in der staatlichen Sicherheitsdruckerei ANY Sicherheitsdruckerei in einer Auflage von 20.000 Stück hergestellt.
Die Veranstaltung Planet Budapest 2021 Expo und Weltgipfel für Nachhaltigkeit ist ein gemeinsames Event der Visegrad-Länder, die der nachhaltigen Entwicklung gewidmet ist. Ihr Ziel ist es, die Öffentlichkeit, insbesondere junge Menschen auf negative ökologische, soziale und wirtschaftliche Prozesse aufmerksam zu machen
und zu zeigen, dass diese negativen Veränderungen noch rückgängig gemacht werden können.
Die Veranstaltung, die vom 29. November bis zum 5. Dezember 2021 stattfindet, wird eine Reihe von Fachausstellern aus den Visegrad-Ländern präsentieren, die mit ihren technologischen Entwicklungen, innovativen Produkten und
Dienstleistungen zur Nachhaltigkeitswende beitragen können. Planet Budapest 2021 ist um vier thematische Veranstaltungsgruppen herum aufgebaut: das Universum der Nachhaltigkeit – Weltgipfel; die Entwicklung im Einklang mit der Natur – Nachhaltigkeits-Expo; Dein Planet – Publikumsprogramme zur Nachhaltigkeit sowie die Helden der Zukunft – Erlebnisprogramm für die Jugend. Die Briefmarke auf dem Kleinbogen zeigt eines der berühmtesten öffentlichen Gebäude von Budapest, das Parlamentsgebäude, welches als Sitz des ungarischen Parlaments und einiger seiner Institutionen dient, und das zweitgrößte Parlamentsgebäude Europas sowie das drittgrößte der Welt ist. Die Elemente des Erscheinungsbildes der Veranstaltung spiegeln sich in den Grafiken des Briefmarkenkleinbogens, des Briefumschlags und des Stempels wider.

Quelle: Post

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-6935274628036882"
     crossorigin="anonymous"></script>